Impressum

Bedrijf
Dry Battery Sales NV
Hogenakkerhoekstraat  12
B-9150 Kruibeke
BELGIUM

Contact
Telefoon:  +32 - (0)3 253 17 67
Fax: +32 - (0)3 253 19 29
E-mail:  dbs@drybattery.be


Registratie
Inschrijving in het handelsregister
Plaats: Sint-Niklaas
Nummer:  53.240                   


Ondernemingsnummer
Nummer:  BE 0428 367 242    


Lidmaatschap

België
Bebat: 021117                    
Recupel: 254467
Fost Plus:  001284
Val-I-Pac: 1100462269


Nederland
Stibat: 930842        


Bankgegevens
  IBAN BIC
BNP Paribas Fortis BE74 2200 9100 2507    GEBABEBB18A
ING België BE16 3200 5861 7574 BBRUBEBB
KBC    BE76 4127 1665 7195   KREDBEBB


Aansprakelijkheid algemeen
Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden zoals hieronder vermeld. Dry Battery Sales heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

Aansprakelijkheid m.b.t. intellectuele eigendomsrechten
De informatie, gegevens en het materiaal dat op deze website wordt getoond en de namen en logo's zijn en blijven eigendom van Dry Battery Sales, tenzij expliciet anders is vermeld. De teksten, afbeeldingen, items en de volledige inhoud getoond op de website worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht, de merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten inzake deze website en van de informatie op deze website behoort, tenzij expliciet anders vermeld, toe aan: Dry Battery Sales met zetel te Hogenakkerhoekstraat 12, 9150 Kruibeke.
Niets van het materiaal mag worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd tenzij voor persoonlijk gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dry Battery Sales.

Aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud
Dry Battery Sales streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig en volledig mogelijk samen te stellen en de informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan niet altijd voorkomen worden dat de informatie onvolkomenheden bevat. Dry Battery Sales kan niet garanderen dat de informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen. Dry Battery Sales kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit de raadpleging van deze website en/of het gebruik van de informatie die er wordt meegedeeld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.
Beweringen en meningen, al dan niet geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of Dry Battery Sales in het algemeen.
Dry Battery Sales aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door Dry Battery Sales op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

Aansprakelijkheid m.b.t. verwijzingen
Deze website bevat links of verwijzingen naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. Dry Battery Sales kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de privacypolitiek, noch voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Dry Battery Sales en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat Dry Battery Sales de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid m.b.t. de privacy
Dry Battery Sales verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dry Battery Sales verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken.
Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.

Cookies
De mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Indien u de verwerking van deze data door Google wenst te voorkomen, vindt u op volgende link de te volgen stappen: https://support.google.com/analytics/answer/1009696?hl=nl

Google +1
Verzameling en verspreiding van informative: met de Google +1 knop kunt u informatie wereldwijd bekent maken. Via de Google +1 knop beschikt u en andere gebruikers over gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google zal zowel de informatie die u voor een content +1 heeft gegeven, alsmede informatie over de website die u door op de +1 knop te drukken heeft bekeken. Uw + 1's kunnen als aanwijzing samen met uw profile en uw foto in Google diensten, of op andere plaatsen in websites en advertentiesworden getoond als bewijs samen met uw naam en profielfoto in Google-services, zoals in de zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op het internet.
Google slaat informatie over uw +1 activiteiten op, om de Google diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1 knop te gebruiken, dient u over een wereldwijd zichtbaar en openbaar Google-profiel te beschikken, dat in ieder geval de gekozen naam voor het profile dient te bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikt bij het delen van content met uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mail adres of andere identificerende informatie van u weten.

Facebook-plugin (Like-Button)
Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) geïntegreerd. De Facebook plugin herkent u aan het Facebook-logo of de "Like Button" zien op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u onder: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze website bezoekt wordt er over de plugin een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook beschikt daardoor over de informative dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u klikt op de Facebook "Like" knop terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze site toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van deze website geen kennis hebben van van de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook onder www.facebook.com/policies.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website toewijst aan uw Facebook-account, dient u zich af te melden bij uw Facebook-account.

Twitter
Op onze website zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de "Re-Tweet"  worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account gekoppeld en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter.
Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van deze website, geen kennis hebben over de inhoud van de verstrekte gegevens alsook het gebruik hiervan door Twitter. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy.
Uw privacy-instellingen op Twitter kan u wijzigen via de accountinstellingen onder http://twitter.com/account/settings.

Email Disclaimer
De inhoud van email berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde(n). Het bericht kan ook bevoorrecht zijn of anderszins beschermd worden door copyright of andere wettelijke bepalingen. Indien u het bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve ons dit door een antwoordbericht mede te delen en het bericht uit uw systeem te wissen. Het is verboden het bericht te kopiëren of de inhoud ervan aan iemand bekend te maken. Het vertrouwelijke karakter en het wettelijke professionele voorrecht worden niet ongedaan gemaakt of geannuleerd door een verkeerde verzending van het bericht.
 
Alle berichten die naar en door "Dry Battery Sales NV" worden verzonden, kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne beleidsregels, om de belangen van de onderneming te beschermen en potentieel schadelijke software uit te schakelen. Elektronische berichten zijn niet veilig en staan bloot aan fouten doordat ze kunnen worden onderschept, gewijzigd, verloren of gewist, of virussen bevatten. Iedereen die via elektronische berichten met onze onderneming communiceert, aanvaardt deze risico's. Volmachten en machtigingen moeten worden gecontroleerd en zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Zaklampen
Hoofdlampen
Oplaadbaar
Sportlampen
Accessoires